La ikke bilder og video ligge på loft, kjeller og skap sånn at de blir ødelagt. Digitalisér, så du og kommende generasjoner kan bruke materialet så mye dere vil uten at kvaliteten forringes.

 

Digitalisering er en prosess der analoge signaler konverteres til digitale signaler. Digitalisering benyttes i dagligtale om konvertering av lyd og bilde til digitalbilder og digital lyd. Digitalt lagrede opplysninger har den fordelen at signalene ikke svekkes nevneverdig over tid, samt at lyd og bilder kan også kopieres fra ett digitalt medium til et annet, uten at kvaliteten forringes. Man regner med at høykvalitets CD-er eller DVD-er vil holde i minst 100 år. Hvis man med jevne mellomrom, f.eks hvert 20.år kopierer informasjon til nyere medier, vil de digitale signalene i prinsippet bevare sin kvalitet uendelig. — Wikipedia.org